PRZYSZLI PIERWSZOKLASIŚCI

PRZYSZLI PIERWSZOKLASIŚCI

Edukacja wczesnoszkolna, Rekrutacja: klasy I i VII
INFORMUJEMY, ŻE OD 26 MAJA DO 5 CZERWCA 2023 R. RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW SKŁADAJĄ DO SZKOŁY:- wniosek do świetlicy (pobierz tutaj)- kartę informacyjną (pobierz tutaj)- gotowość szkolną- orzeczenie lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną(jeśli dziecko posiada)- rodo (pobierz tutaj)Dokumenty w jednej kopercie można zostawić w portierni lub bezpośrednio w sekretariacie. ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1 ODBĘDĄ SIĘW OSTATNIM TYGODNIU SIERPNIA 2023 R. O OSTATECZNEJ DACIE SPOTKANIA POINFORMUJEMYPO 18 SIERPNIA NA STRONIE SZKOŁY.
Czytaj dalej