Zapraszamy do biblioteki codziennie w godzinach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Biblioteka szkolna przeznaczona jest nie tylko dla uczniów, ale także rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników naszej szkoły. W jej skład wchodzi wypożyczalnia i czytelnia.

Zgromadzono w niej ok. 12 tysięcy książek, w których skład wchodzi beletrystyka (w tym lektury szkolne), literatura popularnonaukowa ze wszystkich dziedzin nauki i kilkaset dokumentów elektronicznych. W tym roku szkolnym, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa księgozbiór został wzbogacony o kilkaset nowości wydawniczych.

Zbiory zostały opracowane w programie komputerowym Biblioteka. Przeszukiwanie zbiorów ułatwiają również katalogi kartkowe: alfabetyczny i rzeczowy.

Książki wypożyczane są do domu, zaś część wydzielonego księgozbioru, dokumentacja wewnątrzszkolna (Regulamin Szkoły, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, i in.) oraz czasopisma dostępne są w czytelni. 

Systematycznie zbiory biblioteki powiększane są o nowe książki, zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły i sugestiami czytelników. Księgozbiór wzbogacany jest również dzięki darom książkowym pochodzącym od uczniów i absolwentów.

Zbiory biblioteki chętnie wykorzystywane są przez nauczycieli do przygotowywania ciekawych zajęć, zaś uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji wzbogacając swoją wiedzę zdobytą w czasie lekcji. Biorący udział w konkursach przedmiotowych uczniowie często wspomagają się księgozbiorem biblioteki.

Każdy czytelnik może liczyć na życzliwą i fachową pomoc w wyszukiwaniu informacji na każdy temat.