Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2015 r. Jego koordynatorką jest Renata Schab – nauczyciel bibliotekarz. Nabór do Koła odbywa się co roku we wrześniu. Obecnie do SKW należy 49 uczniów.

SKW współpracuje, między innymi z: Hospicjum Palium, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Równy Start”, Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka”, Klubem Seniora „Złota Jesień”, Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz innymi osobami będącymi w potrzebie.

IMG_20181012_113945

Co roku wolontariusze wspomagają swoją pracą m.in. akcje: „Opatrunek na Ratunek”, „Kup Pan Szczotkę”, „Czary mary okulary”, „Motyl i książka za wsparcie dla Hospicjum”, pieczenie i obdarowanie piernikami odwiedzających Stary Rynek i plac Wolności podczas „Betlejem Poznańskiego” w zamian za datek na rzecz Hospicjum Palium, przygotowanie kartek świątecznych dla podopiecznych „Barki”, rozdawanie ulotek z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz fundacji i instytucji niosących pomoc potrzebującym.

Od ubiegłego roku szkolnego nasi wolontariusze współpracują ze świetlicą szkolną, organizując zajęcia popołudniowe dla dzieci z młodszych klas (m.in.: wspólne gry i zabawy, głośne czytanie książek, rysowanie). W listopadzie zeszłego roku SKW zorganizowało w holu szkoły wieczór „Melodie z dawnych lat”, na który zaprosiło członków Klubu Seniora „Złota Jesień”. Przy małym poczęstunku goście słuchali koncertu zespołu „Retro” i chętnie włączali się w śpiew.

Wszystkie te działania mają na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, rozwijanie empatii, bezinteresowności i szacunku dla seniorów. Mają ich także nauczyć odpowiedzialności, rzetelności, współpracy z innymi osobami, rozwijać umiejętności interpersonalne, ćwiczyć komunikatywność poprzez udział w akcjach wolontariackich oraz uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach i wycieczkach. Nasi absolwenci, którzy należeli do Szkolnego Koła Wolontariatu, w większości kontynuują pracę woluntarystyczną. Zdarza się, że wspólnie podejmujemy działania o takim charakterze.

Zobacz podziękowania za udział
w akcji Czary mary okulary – Redemptoris Missio