DYREKTOR SZKOŁY
Agata Ratajczak

WICEDYREKTOR
Anna Gramza

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWAWCA 1A: Marta Rutynowska

WYCHOWAWCA 1B: Emilia Dziubek

WYCHOWAWCA 1C: Agata Nowak

WYCHOWAWCA 2A: Agata Tomaszewska

WYCHOWAWCA 2B: Milena Woźniak

WYCHOWAWCA 2C: Paulina Trejda

WYCHOWAWCA 3A: Natalia Zadłużna-Soboczyńska

WYCHOWAWCA 3B: Dagmara Hodowany

WYCHOWAWCA 3C: Katarzyna Gierwazik

WYCHOWAWCA 3D: Radosława Kalawska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
Małgorzata Nadolska
Agata Baranowska

WYCHOWAWCY KLAS 4-8:

KLASA 4A – Michał Lewandowski

KLASA 4B – Agata Tomaszewska

KLASA 5A – Iwona Masłowska

KLASA 7A – Bartosz Wosinek

KLASA 7B – Małgorzata Brambor

KLASA 8A – Barbara Maciejewska-N’Sir

WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW CUDZOZIEMSKICH:

1cu – Katarzyna Zawadowicz

2-3cu – Maria Frąckowiak
 
4-5cu – Paulina Kalota
 
6cu – Karolina Andrzejewska
 
7cu – Anna Pilińska
 
8cu – Krzysztof Grącki

JĘZYK POLSKI
Iwona Masłowska
Katarzyna Gorwa
Maciej Szmańda

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY
Anna Pilińska
Katarzyna Linkowska

MATEMATYKA
Bogumiła Szubert
Michał Lewandowski
Joanna Borowiak

HISTORIA / WOS
Piotr Baran

JĘZYK ANGIELSKI
Małgorzata Brambor
Barbara Maciejewska N’Sir
Dagmara Kałużna

JĘZYK HISZPAŃSKI
Bartosz Wosinek

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Anna Gramza
Krzysztof Grącki
Karolina Andrzejewska
Katarzyna Gierwazik

BIOLOGIA
Agata Ratajczak
Paulina Kalota

GEOGRAFIA
Emil Komur
Tomasz Lipski
Alicja Zwierzycka

CHEMIA
Bogumiła Szubert

FIZYKA
Bogumiła Szubert

INFORMATYKA
Maciej Ulatowski
Tomasz Pawełek

RELIGIA
Elżbieta Wilczyńska-Tomaszewska
Damian Borowski

ETYKA
Weronika Wyrt

MUZYKA
Katarzyna Zawadowicz

PLASTYKA / TECHNIKA
Agata Tomaszewska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Krzysztof Grącki

BIBLIOTEKA
Barbara Ratajczak-Kawczyńska

PEDAGOG
Katarzyna Dorna

PSYCHOLOG
Aleksander Dziurdź

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA
Agnieszka Pachciarek
Marta Trapp
Paulina Kalota

TŁUMACZ
Natalia Orlovska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Anna Deja