DYREKTOR SZKOŁY
Agata Ratajczak

WICEDYREKTOR
Anna Gramza

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WYCHOWAWCA 1A: Joanna Jóźwiak-Pawełek

WYCHOWAWCA 2B: Karolina Sadek-Grącka

WYCHOWAWCA 2A: Natalia Zadłużna-Soboczyńska

WYCHOWAWCA 2B: Katarzyna Gierwazik

WYCHOWAWCA 2C: Magdalena Ściebura

WYCHOWAWCA 3A: Marta Rutynowska

WYCHOWAWCA 3B: Emilia Dziubek

WYCHOWAWCA 3C: Agata Nowak

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
Małgorzata Nadolska
Estera Correia
Milena Woźniak

WYCHOWAWCY KLAS 4-8:

KLASA 4A:  Monika Jędraszczak

KLASA 4B:  Katarzyna Wolnica

KLASA 4C:  Maciej Szmańda

KLASA 5A:  Katarzyna Gorwa

KLASA 5B: Katarzyna Linkowska

KLASA 5C:  Bogumiła Szubert

KLASA 5D: Emil Komur

KLASA 6A: Michał Lewandowski

KLASA 6B: Tomasz Pawełek

KLASA 7A: Iwona Masłowska

KLASA 7B: Barbara Maciejewska-N’Sir

WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW CUDZOZIEMSKICH:

1cu: Katarzyna Zawadowicz

2-3cu: Katarzyna Wiśniewska
 
4-5cu: Magdalena Knosala
 
6cu: Paulina Kalota
 
7cu: Karolina Andrzejewska
 
8cu: Anna Pilińska

JĘZYK POLSKI
Iwona Masłowska
Katarzyna Gorwa
Maciej Szmańda
Agata Kruk
Katarzyna Linkowska

JĘZYK POLSKI JAKO OBCY
Anna Pilińska
Agata Kruk

MATEMATYKA
Bogumiła Szubert
Michał Lewandowski
Joanna Borowiak
Agnieszka Pachciarek

HISTORIA / WOS / WDŻ
Dorota Nowak
Anna Deja

JĘZYK ANGIELSKI
Małgorzata Brambor
Barbara Maciejewska N’Sir
Katarzyna Wolnica
Milena Woźniak

JĘZYK HISZPAŃSKI
Marcjanna SalazarClaros

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Anna Gramza
Krzysztof Grącki
Karolina Andrzejewska
Katarzyna Gierwazik
Monika Jędraszczak

 

BIOLOGIA
Agata Ratajczak
Paulina Kalota

GEOGRAFIA
Emil Komur
Alicja Zwierzycka
Katarzyna Zawadowicz

CHEMIA
Bogumiła Szubert
Paulina Kalota

FIZYKA
Bogumiła Szubert

INFORMATYKA
Tomasz Pawełek

RELIGIA
Elżbieta Wilczyńska-Tomaszewska
Dorota Nowak
ks. Bartłomiej Dolata

ETYKA
Magdalena Knosala

MUZYKA
Katarzyna Zawadowicz
Bartosz Czamański

PLASTYKA / TECHNIKA
Magdalena Knosala
Izabela Węgrzynowska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Krzysztof Grącki

BIBLIOTEKA
Aleksandra Miśkiewicz

PEDAGOG
Natalia Sulminska

PSYCHOLOG
Aleksander Dziurdź

PEDAGOG SPECJALNY
Agata Baranowska

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA
Agnieszka Pachciarek
Marta Trapp
Paulina Kalota
Małgorzata Nadolska
Anna Majchrzak

TŁUMACZ
Natalia Orlovska
Tetiana Koziatnyk