Harmonogram oraz dokumenty znajdziesz tutaj: INFORMACJE DLA KANDYDATA

Poziomy plakat z hasłem "Dlaczego SP2? Jeśli jeszcze się wahasz, koniecznie przeczytaj"

Klikaj zdjęcia, aby je powiększyć 🙂

WYPOSAŻENIE

W szkole znajdują się dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, jak również mała i duża sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową, sala multimedialna, dwie sale informatyczne, świetlica, biblioteka. W każdej sali lekcyjnej zajęcia mogą być prowadzone przy użyciu tablicy multimedialnej.

DYDAKTYKA

Zajęcia odbywają się nie tylko w salach, uczymy się nie tylko ze szkolnej ławki. Dużo czasu spędzamy na szkolnym boisku (nie tylko na lekcji wf 😉 ) i jeździmy na wycieczki, gdzie mamy okazję bezpośrednio poznawać świat.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

Dużą rolę w życiu naszej szkoły odgrywa nasz patron – Szare Szeregi. Podczas uroczystości szkolnych i świąt państwowych gościmy kombatantów, którzy opowiadają nam o życiu podczas okupacji.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Po lekcjach bierzemy udział w zajęciach dodatkowych. Do wyboru mamy m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i muzyczne, robotykę (uczymy się programować, drukujemy w 3D itd.), szachy, szermierkę, wspinaczkę, taniec, naukę pływania* i wiele innych! Naprawdę jest w czym wybierać! 😉

* zajęcia płatne

BIBLIOTEKA

Bardzo chętnie czytamy – nie tylko lektury!

ROLA RODZICÓW

Uczniowie, nauczyciele i rodzice współpracują. Ogromną rolę rodziców w życiu szkoły widzimy podczas imprez i wydarzeń, ale również podczas rozmów i spotkań. 

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Bardzo ważna jest dla nas nauka języków obcych. Nie tylko podczas lekcji. Bierzemy udział w eTwinningu, Erasmusie, wyjeżdżamy na Euroweek – to dla nas idealna okazja do rozwijania umiejętności językowych, jak również zawierania nowych znajomości.

WSPIERAMY UCZNIOWSKIE INICJATYWY

Wspólne cele mobilizują do działania, zacieśniają więzi i uczą współpracy, dlatego wsłuchujemy się w głos naszych uczniów. Dzięki temu w Dwójce wiele się dzieje – od realizacji szczytnych celów, po dni pełne wygłupów. Wsparcie hospicjum? Oczywiście! Sadzenie drzewa? Nie ma sprawy! Dzień piżamy? Żaden problem! 😉

PONADTO!

Nasza SP2 została odznaczona tytułem “Szkoła przyjazna uczniom” w plebiscycie “Nauczyciel na medal 2018”.

Tytuł Szkoły Przyjaznej Uczniom Plebiscytu Nauczyciel na medal 2018