Dlaczego SP2? Kliknij tutaj!

HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

2024/2025

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20 - 23 maja
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
27 maja

godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
29 maja

godzina 12.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI
21 - 25 czerwca

do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 czerwca

godzina 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
27-28 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
1 lipca
godz. 12:00

Rekrutacja uzupełniająca (prowadzona bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami): 2 lipca – 31 sierpnia 2024 r.

Wypełnij wniosek elektronicznie: kliknij tutaj

Pozostałe dokumenty można pobrać również tutaj (klik).

 

Zobacz spot reklamowy naszej szkoły!