Dlaczego SP2? Kliknij tutaj!

HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

2023/2024

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
16-19 maja
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
25 maja

godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
30 maja

godzina 12.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI
23-27 czerwca

do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29 czerwca

godzina 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
29-30 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
4 lipca
godz. 12:00

Wypełnij wniosek elektronicznie: kliknij tutaj

lub

Pobierz wniosek i wydrukuj: kliknij tutaj

Dostarcz go do szkoły razem z klauzulą informacyjną RODO (pobierz tutaj).

Pozostałe dokumenty można pobrać również tutaj (klik).

 

Zobacz spot reklamowy naszej szkoły!