INFORMATORY dot. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (klik)

INFORMACJE OGÓLNE

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO (film 1)

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO (film 2)

EGZAMIN Z MATEMATYKI

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO