Erasmus+ „Together with Arts” - „Razem ze sztuką”

01.09.2020 - 31.08.2022

Projekt koordynuje nasza szkoła z państwami partnerskimi z Bułgarią, Portugalią, Północną Macedonią.

Zakładane efekty: zapoznanie uczniów i nauczycieli ze średniowieczną historią sztuki, haftem i kaligrafii aż do współczesności; rozwijanie umiejętności artystycznych, uwrażliwienie na sztukę, poznanie kultury i sztuki krajów partnerskich, rozwój umiejętności komunikacyjnych. Zaplanowane produkty: prezentacje multimedialne, filmy, wytwory artystyczne (sztuka użytkowa), udział w warsztatach artystycznych, scenariusze lekcji, broszury ze zbiorem wskazówek i technik „Zrób to sam”.

W 2020 roku projekt był realizowany zdalnie, odbyła się też wtedy jedna mobilność wirtualna, której gospodarzem była nasza szkoła.

Projekt jest również realizowany pod tym samym tytułem „Together with Arts” jako projekt eTwinning na platformie eTwinning (2020-2022).

Po przedyskutowaniu z partnerami jest plan wystąpienia koordynatora projektu w najbliższym czasie o możliwość przedłużenia projektu o 12 miesięcy za zgodą Narodowej Agencji i aneksem do umowy finansowej.

Erasmus+ „Get Plugged to Rural Life” - „Dołącz do życia wiejskiego”

01.09.2020 - 31.08.2022

Projekt koordynowany przez Hiszpanię, wraz z krajami partnerskimi Polską, Rumunią, Grecją i Litwą. Dotyczy szeroko rozumianej tematyki funkcjonowania szkół na terenach wyludniających się, badaniach przyczyn tego problemu i porównania ze szkołą, którą ten problem dotyczy w mniejszym stopniu, czyli naszą SP 2. Oprócz tego, uczniowie będą badać i promować historię, zwyczaje, kulturę swoich miejsc zamieszkania (do 70 lat wstecz), wyszukiwać podobieństwa i różnice pomiędzy życiem na terenach wiejskich i miejskich oraz wzmacniać poczucie przynależności do Unii Europejskiej. Projekt jest również realizowany na platformie eTwinning jako projekt eTwinning „Get Plugged To rural Life” pod tym samym tytułem (2020-2022).

Przez cały 2020 rok projekt był realizowany zdalnie. 18-24 października roku odbyła się pierwsza mobilność zagraniczna do Grecji, Saloniki: 2 nauczycieli i 5 uczniów, podczas której uczniowie realizowali założenia projektowe na miejscu.

Projekt ambasadorski eTwinning: „Z serca do serca”

październik – grudzień 2021

Działania wolontaryjne, przygotowywanie kartek i życzeń świątecznych dla potrzebujących z domów opieki społecznej w różnych regionach Polski.

Barbara Maciejewska-N’sir