Rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że uległy zmianie wnioski o świadczenia socjalne. Prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem.

 

Wnioski o wsparcie przedświąteczne można składać w sekretariacie do 18 listopada 2022 r. 

Prosimy o pobranie i wydrukowanie wniosku oraz dostarczenie go do sekretariatu.