Rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że uległy zmianie wnioski o świadczenia socjalne. Prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku (dotyczy: pracowników administracji, nauczycieli-emerytów i nauczycieli-rodziców składających wniosek o dofinansowanie wypoczynku dla dziecka) można składać w sekretariacie do końca kwietnia 2022 roku.