Statut Szkoły:

Powyższy dokument jest przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 13/2017 uchwalonej 28.11.2017

Ocenianie: