Dlaczego SP2? Kliknij tutaj!

REKRUTACJA 2023/2024

HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Rodzaj czynności
Daty w postępowaniu rekrutacyjnym
Daty w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
30 marca - 18 kwietnia
26 maja - 2 czerwca
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu
3-14 kwietnia
29 - 31 maja
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
17 kwietnia
godz. 12.00
1 czerwca
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
21 kwietnia
godz. 12.00
6 czerwca
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
21 - 26 kwietnia
6-12 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
28 kwietnia
godz. 12.00
16 czerwca
godz. 12.00

Dla dzieci należących do obwodu szkoły.

Dla dzieci spoza obwodu.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji – kliknij tutaj, aby wypełnić.

Wymagane dokumenty (zgodnie z kryteriami rekrutacji):

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów – zamieszkanie kandydata na terenie Poznania.

2. Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców/opiekunów.

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów – rodzeństwo kandydata uczęszczające do naszej szkoły*.

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów – rodzina wielodzietna*.

Oświadczenia można pobrać tutaj (klik).

* jeśli warunek jest spełniony

Szczegółowe kryteria rekrutacji i punktacja (pobierz tutaj)

Zobacz spot reklamowy naszej szkoły!