Dlaczego SP2? Kliknij tutaj!

REKRUTACJA 2022/2023

Uwaga! Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

– karta informacyjna ucznia klasy I (kliknij, aby pobrać)

– informacja o gotowości szkolnej (dokument otrzymany w przedszkolu).

Dokumenty należy osobiście składać w sekretariacie lub w portierni. 

HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Rodzaj czynności
Daty w postępowaniu rekrutacyjnym
Daty w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
28 marca - 15 kwietnia
7-9 czerwca
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu
4-8 kwietnia
14 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
12 kwietnia
godz. 12.00
20 czerwca
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
29 kwietnia
godz. 12.00
21 czerwca
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
29 kwietnia - 5 maja
21-22 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10 maja
godz. 12.00
23 czerwca
godz. 12.00

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji – kliknij tutaj, aby wypełnić.

Wymagane dokumenty (zgodnie z kryteriami rekrutacji):

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów – zamieszkanie kandydata na terenie Poznania.

2. Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców/opiekunów.

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów – rodzeństwo kandydata uczęszczające do naszej szkoły*.

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów – rodzina wielodzietna*.

* jeśli warunek jest spełniony

Szczegółowe kryteria rekrutacji i punktacja (pobierz tutaj)

OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

Zobacz spot reklamowy naszej szkoły!