Dlaczego SP2? Kliknij tutaj!

REKRUTACJA 2021/2022

HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Rodzaj czynności
Daty w postępowaniu rekrutacyjnym
Daty w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12-30 kwietnia
14-15 czerwca
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” w Poznaniu
19-23 kwietnia
17 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
28 kwietnia
godz. 12.00
21 czerwca
godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
11 maja
godz. 12.00
22 czerwca
godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
11-13 maja
22-23 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
17 maja
godz. 12.00
25 czerwca
godz. 12.00

Prosimy rodziców o zapoznanie się z komunikatem pani dyrektor SP2 dot. rekrutacji do klas I (kliknij tutaj).

Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian – zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019 r. (pobierz tutaj)

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji – kliknij tutaj, aby wypełnić podanie.

HARMONOGRAM DLA KANDYDATÓW DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17-21 maja
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
26 maja
godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe
1 czerwca
godzina 12.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI
25-28 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
1 lipca
godzina 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 1 lipca do 2 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6 lipca