Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Małgorzata Rubinowska

Członkowie Rady Rodziców: 
Natalia Bielińska
Ekaterina Repnikova
Małgorzata Bartkowiak

Komisja rewizyjna:
Wiesława Janicka
Katarzyna Jasiewicz Olędzka
Małgorzata Michalak