Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Małgorzata Rubinowska

Prezydium: 
Natalia Bielińska
Małgorzata Bartkowiak
Joanna Przygodzińska