Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi zdobyła tytuł i certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Otwarta na Wielokulturowość” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

W działania realizowane w okresie od października 2019 do kwietnia 2020 w naszej placówce byli zaangażowani nie tylko uczniowie i nauczyciele z oddziałów cudzoziemskich, ale także cała społeczność szkolna.

W ramach wymaganych zadań w konkursie przeprowadzono m.in. pogadanki z dziećmi na temat różnych kultur wraz z nauką podstawowych zwrotów w różnych językach; prezentacje i degustacje potraw z różnych stron świata; przygotowano szkolną wystawę zdjęć obrazujących regionalne stroje różnych kultur. Opracowano również Tablicę Dobrego Wychowania – czyli wskazówki, jak się odnosić do obcokrajowców; przeprowadzono online konkurs dot. znajomości państw świata; opracowano „Przewodnik po świecie” i album  z najciekawszymi miejscami turystycznymi z krajów pochodzenia uczniów oraz zorganizowano koncert „Wszystkie dzieci nasze są” w wykonaniu najmłodszych uczniów z oddziału cudzoziemskiego 1-3. Uczniowie z oddziałów cudzoziemskich brali również w wycieczkach krajoznawczych po Poznaniu, by w pełni integrować się ze środowiskiem w którym zamieszkali.

Dziękujemy za współpracę i gratulujemy certyfikatu i tytułu Szkoły Otwartej na Wielokulturowość!