W roku szkolnym 2022/2023 nasz szkoła przystąpiła do projektu edukacyjno-społecznego “Każdy inny – wszyscy równi”.

Celami projektu są:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Uczniowie będą wykonywać różne działania projektowe w terminie od września do maja 2023 roku.