Podsumowanie projektu eTwinning „School Fashion”

Podsumowanie projektu eTwinning „School Fashion”

Edukacja wczesnoszkolna, Klasy IV-VIII, Projekty międzynarodowe
Koniec roku szkolnego 2022/2023 to nie tylko czas zakończenia zajęć dydaktycznych, ale również czas ukończenia interdyscyplinarnego projektu eTwinning „School Fashion” dotyczącego mody ekologicznej i angażującego zespół nauczycieli i uczniów z 8 szkół z całej Polski.Efektem wspólnej pracy było logo projektu, prezentacje o modzie dawniej i dziś, słowniczek pojęć związany z ubraniami, tworzenie idealnego mundurku szkolnego oraz wideokonferencja na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej. Podczas zajęć artystycznych uczniowie z klas 1-3, 4-6 oraz oddziałów cudzoziemskich pracowali nad strojami z materiałów ekologicznych, czego efektem były zorganizowane filmy i zdjęcia z pokazu mody ekologicznej w szkole.Dziękujemy za piękne rezultaty i wspólną pracę projektową!    https://www.youtube.com/watch?v=yN2q6kpisj4&ab_channel=NataliaZad%C5%82u%C5%BCna-Soboczy%C5%84ska
Czytaj dalej