Koniec roku szkolnego 2022/2023 to nie tylko czas zakończenia zajęć dydaktycznych, ale również czas ukończenia interdyscyplinarnego projektu eTwinning „School Fashion” dotyczącego mody ekologicznej i angażującego zespół nauczycieli i uczniów z 8 szkół z całej Polski.

Efektem wspólnej pracy było logo projektu, prezentacje o modzie dawniej i dziś, słowniczek pojęć związany z ubraniami, tworzenie idealnego mundurku szkolnego oraz wideokonferencja na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej. Podczas zajęć artystycznych uczniowie z klas 1-3, 4-6 oraz oddziałów cudzoziemskich pracowali nad strojami z materiałów ekologicznych, czego efektem były zorganizowane filmy i zdjęcia z pokazu mody ekologicznej w szkole.

Dziękujemy za piękne rezultaty i wspólną pracę projektową!