Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu. Opiera się ono na przekazywaniu treści z zakresu różnych przedmiotów (np.: geografii, muzyki, matematyki) za pomocą języka obcego. Celem takiego nauczania jest opanowanie przez uczniów zakresu materiału zarówno z danego przedmiotu, jak i języka obcego. Duży nacisk w nauczaniu dwujęzycznym w naszej szkole kładzie się na opanowanie języka angielskiego, na poziomie pozwalającym uczniom porozumiewać się w języku obcym nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim, w celach edukacyjnych – a w przyszłości także w celach zawodowych.

Nauczanie dwujęzyczne - wyłącznie dla najzdolniejszych uczniów?

Edukacja dwujęzyczna niesie wiele korzyści dla rozwoju każdego ucznia, zarówno zdolnego, jak i słabszego. Jest ona szansą dla wszystkich uczniów zainteresowanych tą formą kształcenia. W klasie dwujęzycznej na lekcjach angielskiego uczniowie są podzieleni na grupy, w zależności od stopnia znajomości języka. Nauczyciele dostosowują swoje metody pracy do możliwości i umiejętności uczniów w danej grupie. Dwuletnia nauka w klasie dwujęzycznej znacznie zwiększa szanse na wyróżniające, ponadprzeciętne rezultaty w konkursach językowych i na egzaminie ósmoklasisty.

Jak przebiega rekrutacja do klasy dwujęzycznej?

Nabór do klasy dwujęzycznej odbywa się na podstawie wyniku testu ogólnych predyspozycji językowych. Test bada predyspozycje dziecka do nauki języków obcych. Nie jest to test z języka angielskiego.

Klasy dwujęzyczne w naszej szkole:

• nauka języka angielskiego w grupach 9-12 osobowych;
• przydział do grup: według stopnia znajomości języka obcego;
• 6 godzin języka angielskiego w pierwszym semestrze;
• 5 godzin języka angielskiego w drugim semestrze;
• na lekcjach angielskiego: dodatkowo treści z matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii, muzyki;
• lekcje geografii i muzyki wzbogacone o treści angielskojęzyczne;
• godzina języka angielskiego w tygodniu przeznaczona specjalnie na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz konkursów językowych;
• współpraca międzynarodowa (eTwinning, Erasmus+);
• możliwość udziału w warsztatach językowych prowadzonych przez obcokrajowców.