INFORMUJEMY, ŻE OD 26 MAJA DO 5 CZERWCA 2023 R. RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW SKŁADAJĄ DO SZKOŁY:
– wniosek do świetlicy (pobierz tutaj)
– kartę informacyjną (pobierz tutaj)
– gotowość szkolną
– orzeczenie lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
(jeśli dziecko posiada)
– rodo (pobierz tutaj)

Dokumenty w jednej kopercie można zostawić w portierni
lub bezpośrednio w sekretariacie.

ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 1 ODBĘDĄ SIĘ
W OSTATNIM TYGODNIU SIERPNIA 2023 R.
O OSTATECZNEJ DACIE SPOTKANIA POINFORMUJEMY
PO 18 SIERPNIA NA STRONIE SZKOŁY.