Naszym uczniom proponujemy zajęcia z robotyki i programowania oraz dywan interaktywny, naukę w kontakcie z nowoczesną technologią i wiele innych.

[Naszym autem jest ciągłe udoskonalanie procesu kształcenia. We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się tablice multimedialne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Najmłodsi uczniowie mają do dyspozycji dywan interaktywny, zajęcia z robotyki i programowania, regularnie wyruszają na wycieczki w niezwykłe miejsca, natomiast na uczniów klasy VII i klas gimnazjalnych czeka drukarka 3D, sala multimedialna, w której możliwe jest odbywanie wideokonferencji, międzynarodowa wymiana uczniowska i wiele innych innowacyjnych rozwiązań w edukacji.]