1. Po wejściu do świetlicy ustawiamy się przy biurku nauczyciela i zapisujemy się do dziennika obecności. Dziecko myje lub dezynfekuje ręce pod nadzorem opiekuna. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Po odebraniu przez rodzica, dziecko wypisuje się u nauczyciela.
 2. Po zapisaniu się do dziennika odkładamy plecaki w wyznaczonym miejscu.
 3. Informujemy nauczyciela i zapisujemy się do dziennika idąc na zajęcia dodatkowe lub zmieniając salę.
 4. Nie biegamy.
 5. Słuchamy nauczycieli.
 6. Nie przeklinamy.
 7. Słuchamy siebie nawzajem.
 8. Nie krzyczymy.
 9. Pomagamy innym i mówimy o tym, że sami potrzebujemy pomocy, zgłaszamy nauczycielowi złe samopoczucie.
 10. Zgłaszamy każde opuszczenie świetlicy.
 11. Do toalety chodzimy pojedynczo po wcześniejszym zgłoszeniu tego wychowawcy .
 12. Sprzątamy po sobie – odkładamy każdą zabawkę, grę na jej miejsce. Dbamy o porządek na podłodze.
 13. Szanujemy zabawki, gry i pomoce plastyczne.
 14. Bierzemy udział w zajęciach – staramy się jak najbardziej angażować.
 15. W drodze na obiad, boisko, chodzimy z nauczycielem.
 16. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
 17. Nie bijemy się.
 18. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
 19. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 20. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem nauczyciela, w celu kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 21. Posiłek w świetlicy będzie odbywał się w wyznaczonym do tego miejscu w sali .