1. Po wejściu do świetlicy ustawiamy się przy biurku nauczyciela i zapisujemy się do dziennika obecności. Po odebraniu przez rodzica wypisujemy się u nauczyciela.
2. Po zapisaniu się do dziennika odkładamy plecaki w wyznaczonym miejscu i zmieniamy obuwie.
3. Informujemy nauczyciela i zapisujemy się do dziennika idąc na zajęcia dodatkowe lub zmieniając salę.
4. Kiedy idziemy do domu przed wyjściem ze świetlicy zgłaszamy to nauczycielowi.
5. Nie biegamy.
6. Słuchamy nauczycieli.
7. Nie przeklinamy.
8. Jeden mówi reszta słucha.
9. Nie krzyczymy.
10. Pomagamy innym i mówimy o tym, że sami potrzebujemy pomocy.
11. Kiedy źle się czujemy lub doznamy urazu zgłaszamy to nauczycielowi.
12. Zgłaszamy każde opuszczenie świetlicy.
13. Do toalety chodzimy w wyznaczonych godzinach lub w razie nagłej potrzeby pojedynczo po wcześniejszym zgłoszeniu tego wychowawcy.
14. Sprzątamy po sobie – odkładamy każdą zabawkę, grę na jej miejsce. Dbamy o porządek na podłodze.
15. Szanujemy zabawki, gry i pomoce plastyczne.
16. Bierzemy udział w zajęciach – staramy się jak najbardziej angażować.
17. W drodze na obiad, boisko zawsze chodzimy parami.
18. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
19. Nie bijemy się.
20. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
21. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
22. Telefonów komórkowych w razie nagłej potrzeby kontaktu z rodzicem używamy tylko za pozwoleniem nauczyciela.