Nauka drugiego języka obcego nowożytnego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły podstawowej.