Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Więcej informacji w broszurze Ministerstwa Edukacji – KLIK!