Ze szkoły zadowolone są moje dzieci (wcześniej córka – już absolwentka gimnazjum, teraz syn) więc ja też. Przede wszystkim fajni nauczyciele, doświadczeni w pracy z młodzieżą, bardzo pomocni i konkretni. Ciekawe inicjatywy pozalekcyjne, dobrze wyposażone sale i ukierunkowanie uczniów na dalszą edukację. Dyscyplina i porządek w przyjaznej atmosferze.