10 maja 2024 roku odbyło się w naszej placówce podsumowanie wyników Szkolnego Konkursu Poetyckiego pt. „Ziemia to nasz dom”.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych.

Autorzy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością oraz ogromną inwencją twórczą. Laureatów konkursu uhonorowano dyplomami oraz nagrodami. Prace konkursowe zostały zamieszczone w filmie: Ocalimy świat na kanale youtube.                    

Bardzo dziękuję za udział w konkursie proekologicznym i gratuluję! 

Klasy IV – VI
I miejsce Ewa Śmigielska  5d
II miejsce Alina Shelyhanova 5d
III miejsce Michalina Szajstek 5d

Wyróżnienie:  Anisiia Sokhach 4b
Wyróżnienie:  Maksymilian Jurek 4b

Wyróżnienie:  Franciszek Ślebioda
Wyróżnienie:  Jagoda Zielińska