Miło nam przekazać, że niedawno gościliśmy dwójkę nauczycieli z poznanej niedawno szkoły z odległych Wysp Kanaryjskich. Nasi goście, którzy przybyli w celu realizacji działań job shadowing, czyli obserwacji pracy w ramach projektu Erasmus+ , byli bardzo zainteresowani zarówno szkołą, jak i Poznaniem. Wzięli udział w lekcjach, co pozwoliło im porównać specyfikę edukacji polskiej i hiszpańskiej. Dla uczniów naszej szkoły spotkania z gośćmi stanowiły okazję do poszerzenia wiedzy oraz ćwiczenia komunikacji w językach angielskim i hiszpańskim.

Nasi nauczyciele odbyli cykl spotkań roboczych z hiszpańskimi pedagogami, na których ustalone zostały kolejne etapy współpracy. Planujemy nawiązanie bliższych kontaktów poprzez realizację projektu eTwinning poświęconego wodzie i ekologii oraz przygotowujemy się do przyszłorocznych wymian uczniowskich.

Podczas wizyty nie mogło zabraknąć programu kulturalnego, pozwalającego gościom poznać atrakcje turystyczne nie tylko Poznania. Nasi hiszpańscy przyjaciele odwiedzili m.in. Muzeum Szyfrów Enigma, Muzeum Sztuk Użytkowych, Stary Rynek, Katedrę, odbyli spacer nad Maltą oraz wybrali się na wycieczkę do Torunia, grodu Kopernika.

Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca będzie atrakcyjna i pożyteczna dla społeczności obu szkół.