W ramach Akredytacji programu Erasmus+ przyznanej na lata 2022-2027 w naszej szkole realizowane są projekty międzynarodowe we współpracy ze szkołami zagranicznymi oraz różnorodnymi instytucjami edukacyjnymi. Poprzez realizację projektów eTwinning uczniowie SP2 nawiązują i pogłębiają kontakty z rówieśnikami z krajów europejskich.

Program Erasmus+ to między innymi wyjazdy uczniów do zaprzyjaźnionych szkół. Przygotowaniu szczegółów takiej wizyty służył kilkudniowy pobyt Pani Małgorzaty Brambor, koordynatorki programu Erasmus+ oraz Pani Barbary Maciejewskiej-Nsir, Ambasadora programu eTwinning, w szkole partnerskiej w miejscowości Bourbourg we Francji. Nasze nauczycielki przeprowadziły również lekcje w starszych klasach francuskiej szkoły przybliżając uczniom Poznań i polską kulturę.

Plan dalszej współpracy został opracowany. Przed nami, już wkrótce, wizyta uczniów SP2 w szkole francuskiej, natomiast w czerwcu ugościmy młodych przyjaciół z Francji oraz ich opiekunów w naszej szkole.