Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą oraz zakupienie odpowiednich podręczników i kart pracy tym uczniom, którzy zostali zapisani na lekcje religii.

Klasa 1: “Pan Bóg jest naszym Ojcem”, część 1 i 2, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań – podręcznik i karty pracy

Klasa 2: “Chcemy poznać Pana Jezusa”, część 1 i 2,  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań – podręcznik i karty pracy

 Klasa 3: “Pan Jezus nas karmi”, część 1 i 2, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań – podręcznik i karty pracy

 Klasa 4: “Pan Jezus jest naszym życiem” część 1 i 2, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań – podręcznik i karty pracy

 Klasa 5: “Bóg szuka człowieka”, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań – podręcznik i karty pracy

Klasa 6: “Jezus nas zbawia” część 1 i 2, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań – podręcznik i karty pracy

Klasa 7: “Bóg wskazuje nam drogę”, część 1 i 2, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań – podręcznik i karty pracy