23 czerwca 2023 r. odbędzie się

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

zgodnie z poniższym harmonogramem:

8:00 – klasy 8 (w salach)

9:00 – klasy 4-7 (w holu)

9:45 – klasy 1-2 (w holu)

10:15 – klasy 4-7 cu (w holu)

10:15 – klasy 1-3 cu (w salach)

12:00 – klasy 3 (w holu)

Ponadto – 22 czerwca 2023 r. o godzinie 17:00 odbędzie się POŻEGNANIE KLAS 8