Uczniów naszej szkoły czekają prawie dwa tygodnie zabawy i wzmożonych spacerów na świeżym powietrzu!
Dołącz do międzyszkolnego konkursu na kroki w aplikacji Pho3nix Kids!
Startujemy już 28 marca! Zakończenie konkursu 05 kwietnia!


❗NAGRODY ❗
Nagrodą w Konkursie będzie aż 170 opasek sportowych Huawei Band 4
1 miejsce – 50 opasek dla uczniów będących reprezentantami szkoły, którzy wykonali największą liczbę kroków;
2 miejsce – 30 opasek dla uczniów będących reprezentantami szkoły, którzy wykonali największą liczbę kroków;
3 miejsce – 20 opasek dla uczniów będących reprezentantami szkoły, którzy wykonali największą liczbę kroków;
od 4 do 10 miejsca – 10 opasek dla uczniów będących reprezentantami szkoły, którzy wykonali największą liczbę kroków;
Dołącz teraz!

Zadanie konkursowe:

Szkoły, które otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie mogą wziąć udział w Konkursie, który polega na wykonywaniu przez uczniów Szkół jak największej liczby kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji w Czasie Trwania Konkursu.
Dane o liczbie kroków wykonanych przez uczniów Szkół zbierane są przez Aplikację po uprzedniej integracji Aplikacji z aplikacją Google Fit lub aplikacją Apple Health.
Uczniowie Szkoły reprezentujący Szkołę w Konkursie muszą mieć aktywne „Konto Uczeń” przyporządkowane do Szkoły, w której się uczą oraz zintegrowaną Aplikację z aplikacjami Google Fit lub Apple Health, a także spełniać pozostałe warunki wymagane do korzystania z funkcjonalności mierzenia kroków za pośrednictwem Konta Uczeń w Aplikacji określone w Warunkach Użytkowania Aplikacji i Portalu udostępnionych na Portalu pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/warunki-uzytkowania/ (dalej „Warunki”);.
Kroki wykonane przez uczniów Szkoły, którzy nie zainstalowali Aplikacji lub nie dokonali integracji Aplikacji z aplikacjami Google Fit lub Apple Health lub wykonywali kroki bez aktywnej Aplikacji lub nie przyporządkowali swojego Konta Uczeń do Szkoły, której są uczniami, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. Łączny wynik Szkoły w Konkursie będzie stanowiła suma kroków 50 (pięćdziesięciu) najaktywniejszych uczniów danej Szkoły – tych, którzy wykonają największą liczbę kroków w czasie trwania Konkursu.

Cały regulamin konkursu dostępny pod adresem: https://pho3nix-kids.com/polska/regulamin-konkursu-w-aplikacji-mobilnej-pho3nix-kids-2022/

Załączone zdjęcia pomogą w rejestracji ucznia w aplikacji pho3nix kids 🙂

Ze sportowymi pozdrowieniami P. Kasia i P. Monika!