Utrwalaliśmy symbole narodowe w języku polskim i poznawaliśmy ich nazwy w j. angielskim

Utrwalaliśmy dodawanie i odejmowanie w zabawie

Uczniowie tworzyli coraz bardziej skomplikowane budowle według własnego pomysłu lub instrukcji.

Obchodziliśmy Dzień Życzliwości – rozmawialiśmy czym jest życzliwość i jak ją możemy okazywać.

Obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia – tworzyliśmy misie z różnych materiałów, słuchaliśmy opowiadać, w których bohaterami były misie.