Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, w związku z tym naszej bibliotece towarzyszyło dużo działań.
Klub Przyjaciół Biblioteki zorganizował zbiórkę gier planszowych i dzięki wam udało nam się wzbogacić Kącik Gier:) Bardzo dziękujemy!
19 października odbyło się Pasowanie Na Czytelnika uczniów klas I. W tym wydarzeniu towarzyszyła dzieciom Małgorzata Swędrowska, autorka książek dla dzieci, twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, popularyzatorka  literatury dla dzieci. Dzieci otrzymały też od starszych uczniów, własnoręcznie wykonane zakładki.
W ramach hasła przewodniego Miesiąca Bibliotek – “Czytanie dla pokoju” – odbyły się lekcje czytelnicze w klasach czwartych, którym towarzyszyły również ciekawe rozmowy w ramach lekcji wychowawczych 🙂