1 września 2022 r. zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
według poniższego harmonogramu:

KLASA I

10:30

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO + PASOWANIE NA UCZNIA 

HOL

KLASY II - VIII

8:30

BOISKO

KLASY I - VIII CU

12:00

BOISKO