„Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą.” Martin Luther King

 
W ramach projektu „Calling for Peace – Wołanie o pokój” oraz Dnia Solidarności z Ukrainą uczniowie SP2 wspólnie wykonywali prace plastyczne, dyskutowali oraz wspierali mentalnie swoich kolegów, którzy pozostali w Ukrainie. 

Na lekcji informatyki…