Wszystkie klasy pierwsze wybrały się wspólnie do parku w poszukiwaniu jesiennych oznak. Każde dziecko miało swoją kartę pracy, na której trzeba było zaznaczyć co udało się odnaleźć.