W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu klasa 2d dowiedziała się jakie zagrożenia czyhają w sieci, a następnie każdy wykonał plakat informujący o tych zagrożeniach. 

Tak klasa 1c poszerzyła wiedzę z zakresu korzystania z zasobów sieci w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.