1. W bibliotece może jednocześnie przebywać trzech uczniów.

 

    1. Przed wejściem do biblioteki każdy uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.

 

    1. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. Ograniczony został wolny dostęp do półek.

 

    1. Osoby wyznaczone przez bibliotekarza dostarczają “wykaz zamówień bibliotecznych z poszczególnych klas”.

 

  1. Zamówienia na książki można również przesyłać nauczycielowi bibliotekarzowi przez Librusa. Zamówione w ten sposób książki będą przygotowane do odbioru w ciągu 2 dni.

 

  1. Przed biblioteką będzie stał opisany karton, do którego należy oddawać książki. Do każdej książki należy włożyć kartkę z danymi: data zwrotu, imię i nazwisko oraz klasa. Oddane książki odpisywane są z konta czytelnika po trzech dniach kwarantanny.

 

  1. Nauczyciel bibliotekarz obsługuje czytelników z osłoniętymi ustami i nosem. Po każdej przerwie lub wizycie uczniów w bibliotece (przynajmniej raz na godzinę) biblioteka jest wietrzona, a powierzchnie wspólne (klamki, blaty itd.) zostają poddane dezynfekcji.