Jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz wiedza jak szybko reagować, przypomnieli sobie uczniowie klas czwartych przygotowujący się do karty rowerowej.
Dzięki uprzejmości Pani Justyny Kowalskiej Żych – reprezentującej Polski Czerwony Krzyż, nasze dzieciaki mogły odświeżyć sobie wiadomości z zakresu udzielania pomocy poszkodowanemu.