Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza ubiegłoroczna absolwentka, Emilia Julia Kubiak, uzyskała Nagrodę Miasta Poznania I Stopnia w kategorii naukowej za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.
Ponadto Emilia została uhonorowana stypendium Ministra Edukacji i Nauki, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w zeszłym roku szkolnym.
Dla przypomnienia nasza wybitna absolwentka zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Juniorów Języka Angielskiego.


Serdecznie gratulujemy takich wyróżnień!