Wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w Jarmarku Wielkanocnym na placu Wolności w Poznaniu podczas, którego z dużym zaangażowaniem rozdawali kolorowe motyle i zbierali pieniądze na rzecz Hospicjum Palium.