Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  (klik)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2023/2024:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

liceum ogólnokształcącego,
technikum,
branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r.

na semestr pierwszy

klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia,
klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej,
przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r.

na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,
przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r.