Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  (klik)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2022/2023:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych
przedstawia załącznik nr 1 (klik) do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.


  na semestr pierwszy

  • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia,
  • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej,

przedstawia załącznik nr 2 (klik) do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.


na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,
przedstawia załącznik nr 3 (klik) do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.