W dniu 4.01. o godzinie 10:40 odbył się finał turnieju szachowego.  Turniej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, wzięło w nim udział 20 zawodników z klas 5-8. Podczas turnieju sędziował Piotr Kujawski.
Pierwsze miejsce zajął Jakub Rubinowski.
Drugie miejsce zajęli: Kamil Rurek i Antoni Urbański.
Trzecie miejsce zajął Dawid Rembalski.
Czwarte miejsce zajął Ihar Lytuyeu.

Gratulujemy zwycięzcom turnieju oraz wszystkim uczestnikom turnieju, którzy podjęli trud logicznego myślenia. Bardzo cieszymy się, że w naszej szkole rośnie młode pokolenie szachistów😊 Każdy uczestnik turnieju otrzymał kotylion oraz słodki upominek, laureaci turnieju otrzymali statuetki.