Partnerstwo – to zasada, którą się kierujemy. Nauczyciel i uczeń razem tworzą przestrzeń szkolną i razem o niej decydują.

Zatrudnieni nauczyciele mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, ale także z dziećmi w młodszym wieku. Uczeń traktowany jest partnersko – decyduje o sposobach funkcjonowania szkoły. Poprzez wybrany Samorząd Uczniowski współuczestniczy w rozstrzyganiu ważnych kwestii merytorycznych, jak i organizowaniu rozrywki i zabawy.   Szkoła ma monitoring oraz stały nadzór Straży Miejskiej.