Fizyka i chemia w języku angielskim? Wymiana międzynarodowa? Przygotowanie do egzaminów Cambridge? Praktyczna nauka języka? Tak! 

Uczniowie klasy VII dwujęzycznej intensywnie uczą się języka obcego poprzez poszerzoną liczbę godzin języka obcego, jak również dzięki przedmiotom ścisłym prowadzonych w języku angielskim. Pod okiem wykwalifikowanej kadry mają możliwość przygotowania się do egzaminów Cambridge KET i PET, udziału w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii i projektach międzynarodowych, np. Erasmus, eTwinning. Ponadto na lekcjach języków obcych pojawiają się zaproszeni goście z odległych regionów (np. Chiny, Filipiny i wiele innych).

Projekt Erasmus+

17.05.2017

Od czerwca 2015 roku do maja 2017 roku w naszej szkole jest realizowany unijny program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Projekt jest skierowany do kadry pedagogicznej szkoły, a jego celem jest podniesienie jakości i skuteczności kształcenia młodzieży poprzez rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Jest jedną z szeregu cennych inicjatyw podejmowanych przez pedagogów szkoły w trosce o jakość i efektywność nauczania.

Pozyskane w ramach projektu środki unijne pozwoliły na dofinansowanie szkoleń metodycznych i językowych nauczycieli w zakresie Zintegrowanego Nauczania Języka i Przedmiotu (Metoda CLIL) oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Szkolenia odbyły się na terenie krajów angielskiego obszaru językowego.

W marcu 2017 roku Panie: Izabela Topolska, Anna Korzycka, Katarzyna Dorna, Karolina Włodarczyk-Jur oraz Małgorzata Brambor, nauczycielki Gimnazjum nr 23 oraz nowopowstającej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi wzięły udział w warsztatach metodyczno-językowych w miejscowości Scarborough w Wielkiej Brytanii.

Warsztaty metodyczno-językowe okazały się bardzo cennym doświadczeniem zawodowym dla naszych nauczycieli i stanowią źródło inspiracji i motywacji do efektywniejszej pracy z uczniami. Pozwolił na rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotowego (matematyki, fizyki) z wykorzystaniem języka angielskiego. Stanowią bardzo ważne doświadczenie, niezbędne do nauczania w klasach dwujęzycznych.

Marcowy wyjazd nauczycieli stanowi pierwszy etap w dalszej współpracy z angielską szkołą językową. W czerwcu bieżącego roku w malowniczej, nadmorskiej miejscowości w Wielkiej Brytanii spędzi tydzień szóstka uczniów naszej szkoły, łącząc naukę języka angielskiego ze zwiedzaniem i wypoczynkiem. Uczniowie będą nocować w rodzinach brytyjskich, mając w ten sposób szansę na poznanie lokalnej kultury i ćwicząc język w realnych sytuacjach.

 

Kolejne planowane projekty i wyjazdy uczniów już w roku szkolnym 2017/2018…