Budynek szkoły na osiedlu Jagiellońskim powstał w 1965 roku, z przeznaczeniem na X Liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II. Po 12 latach X LO zostało przeniesione do nowej siedziby na osiedlu Rzeczypospolitej.

Od 1 wrześnie 1978 r. w budynku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów, dotychczas mieszcząca się przy ul. Cegielskiego w Poznaniu.

Pierwszy rok nauki rozpoczęło 1100 uczniów, zatrudniono 30 nauczycieli, dyrektorem został mgr Jarosław Patyk. Młodzież miała do dyspozycji ponad 20 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną i boiska sportowe.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

1978 – powołanie szczepu harcerskiego im. Floriana Marciniaka, liczącego 10  drużyn harcerskich i 8 zuchowych, kierowanych przez druhnę Elżbietę Dotka;
1978 – powstanie, w drodze konkursu, hymnu szkoły oraz tarczy szkolnej;
1979 – zawiązanie Koła Młodych Melomanów „Pro Symfonika”;
1980 – odsłonięcie ściany Patrona wg projektu p. Frohlicha;
1981 – nadanie szkole sztandaru wykonanego przez p. Reginę Jasiniak;
1984 – nowym dyrektorem została mgr Jadwiga Zochowska;
1993 – dyrektorem szkoły został mgr Paweł Grześkowiak;
1996 – rozpoczyna się cykl Szkolnych Festiwali Muzyki Krzysztofa Klenczona;

 

Uczniowie szkoły odnosili liczne sukcesy w konkursach: kilkudziesięciu finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, znaczące sukcesy artystyczne i sportowe.

W roku 1999, na mocy decyzji Rady Miasta Poznania, utworzono Gimnazjum nr 23. Dyrektorem został mgr Paweł Grześkowiak, a w 2016 r. funkcję tę objęła mgr Agata Ratajczak.

 

Od 1 września 2017 roku do budynku powraca Szkoła Podstawowa nr 2.

Wydzielona przestrzeń dla uczniów klasy pierwszej nowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu