Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

  1. Etap I – 21 XII 2017 roku (wszystkie prawidłowo zgłoszone drużyny)
  2. Etap II – 8 II 2018 roku (6 najlepszych drużyn wyłonionych w poprzednim etapie)
  3. Etap III – 26 IV 2018 roku (3 najlepsze drużyny z etapu II)

…to udzielenie prawidłowych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie na pytania z wiedzy szkolnej i ogólnej.

Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie klas II i III gimnazjalnych oraz klasy VII. 

W konkursie startują drużyny trzyosobowe – nie muszą to być uczniowie z jednej klasy (np. członkami drużyny mogą być: jeden uczeń z klasy II, jeden uczeń z klasy III i jeden uczeń z klasy VII).

Konkurs będzie przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji KAHOOT.

Drużyny będą odpowiadały online na pytania z różnych dziedzin wiedzy szkolnej (wszystkie przedmioty nauczane w szkole) i wiedzy ogólnej (sport, kultura, muzyka, film itd.)

Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest posiadanie przez drużynę przynajmniej jednego telefonu komórkowego lub tabletu z nielimitowanym dostępem do Internetu.

Zgłoszenia (nazwa drużyny, imiona, nazwiska i klasy uczestników) należy składać do wychowawców lub organizatorów konkursu (p. A. Korzyckiej i p. M. Brambor).

Organizatorami konkursu są p. Anna Korzycka oraz p. Małgorzata Brambor.

Jury konkursu tworzą: p. Anna Korzycka, p. Małgorzata Brambor i p. Paulina Bartkowiak.

Patronat sprawuje Pani Dyrektor Agata Ratajczak.

Drużyna, która w finale zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma tytuł Mistrzów Dwójki 2018 oraz bony podarunkowe do Empiku lub MediaMarkt o wartości 100 zł (dla każdego członka zwycięskiej drużyny). 

Drużyny, które zajmą II i III miejsce otrzymają nagrody w postaci słodyczy.

Kwestie nieregulowane regulaminem i wszelkie kwestie sporne reguluje jury konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do konkursu będą mieli możliwość przeprowadzenia sesji treningowej, celem sprawdzenia formuły konkursu. Termin sesji treningowej zostanie podany wkrótce.