Uczniowie odegrali krótkie scenki z udziałem własnoręcznie zrobionych kukiełek/pacynek na temat wylosowanej emocji.