Angielski rozbrzmiewa w SP2 nie tylko na zajęciach poświęconych nauce tego języka. Ponieważ wśród naszych uczniów są dzieci z Meksyku, Wietnamu, Jordanii, Irlandii, USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Gruzji codzienna komunikacja z dyrekcją i nauczycielami często odbywa się za pośrednictwem języka angielskiego.

By sprostać tym wymaganiom nasi pedagodzy niedawno uczestniczyli w kursach językowych i metodycznych na Malcie –słonecznej i upalnej wyspie Morza Śródziemnego. Szkolenia odbyły się w ramach dobiegającego końca projektu unijnego „Kompetencje nauczycieli kluczem do wszechstronnego rozwoju ucznia”,  finansowanego z programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.