Upewniliśmy się, że pamiętamy jakie są numery alarmowe, przećwiczyliśmy krok po kroku rozmowę z dyspozytorem oraz omówiliśmy jaki jest skład apteczki.
Na podsumowanie zajęć wykonaliśmy swoje apteczki.