12 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r.

Drodzy rodzice!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które nie podlegają procesowi rekrutacji.

Nie zwalnia to jednak Rodziców z konieczności zapisania /złożenie zgłoszenia/ dziecka do szkoły.

 

Proszę wypełnić, podpisać zgłoszenie i w terminie rekrutacji przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@sp2poznan.pl  lub poprzez system Nabór (kliknij tutaj).

Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości – utworzyliśmy bezpieczne miejsce przy wejściu do szkoły, w którym mogą Państwo pobrać kartę zgłoszenia i wypełnioną, podpisaną kartę zamkniętą w kopercie wrzucić do skrzynki w wyznaczonym miejscu.

Proszę zwrócić uwagę na obwód szkoły, który można sprawdzić na stronie GEOPOZ (kliknij tutaj). 

Dzieci, które mieszkają poza obwodem SP 2 w Poznaniu, a które chcą zostać naszymi Uczniami – podlegają procesowi rekrutacji. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Nabór – informacje dla kandydata (kliknij tutaj) lub ze strony Nabór (kliknij tutaj).

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Państwa, aby wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przesyłali Państwo drogą elektroniczną (skan wniosku wraz z oświadczeniami wszystko należy podpisać) sekretariat@sp2poznan.pl lub poprzez system Nabór.

Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości – utworzyliśmy bezpieczne miejsce przy wejściu do szkoły, w którym mogą Państwo pobrać wnioski wraz z załącznikami i wypełnione dokumenty zamknięte w kopercie wrzucić do skrzynki w wyznaczonym miejscu w dniach: od 12 do 30 kwietnia 2021r. Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będą Państwo proszeni o dostarczenie do szkoły oryginałów dokumentów w późniejszym terminie.

Gdyby mieli Państwo pytania, wątpliwości lub potrzebowali pomocy związanej z wyborem szkoły i rekrutacją, proszę o kontakt: tel. 61 8791441 lub kom. 509 101 358, sekretariat@sp2poznan.pl w godzinach 8.00-15.00

Agata Ratajczak
Dyrektor Szkoły

Więcej na temat naboru do klas I znajdziesz tutaj.

Punkty adresowe, dla których Szkoła Podstawowa nr 2 w Poznaniu jest szkołą obwodową znajdziesz tutaj.

Dlaczego SP2? Zajrzyj tutaj.