20.01 klasa 2a przy okazji Światowego Dnia Wiedzy o Pingwinach zakończyła omawianie lektury “Zaczarowana Zagroda” i zorganizowała mini konkurs z wiedzy na temat ciekawostek dotyczących pingwinów oraz biegane “wyzwania” łączące ćwiczenia fizyczne i znajomość lektury.